Showing all 8 results

Tuyển tập đồ phụng tự trong phụng vụ Công giáo: chén lễ, nến công giáo, hộp đựng Mình Thánh, bình xông hương, chân đèn phụng tự

-7%
1.500.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ
New
2.200.000 VNĐ
2.200.000 VNĐ
4.000.000 VNĐ

Đồ phụng tự

Chén Lễ đính đá Mỹ

7.500.000 VNĐ
7.500.000 VNĐ

Đồ phụng tự

Bộ chén lễ

7.000.000 VNĐ
180.000 VNĐ